Buldhana district official website
जिल्हा निवड समिती,बुलढाणा-नगर परिषदांमध्ये झालेल्या लेखी परीक्षेत मिळालेल्या गुणानुक्रमानुसार प्रारूप निवड यादी(परीक्षा दिनांक.१७.०७.२०१६)

बुलढाणा एन आय सी द्वारा विकसन व देखभाल

सर्व माहिती ही संबाधित कार्यालयाकाडून प्राप्त झाली असून कोणत्याही चुकीच्या माहितीसाठी एन आय सी जबाबदार राहणार नाही

एन आय सी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलढाणा- ४४३००१. ई मेल: mahbul@nic.in