Buldhana district official website
नगर परिषद अंतिम प्रभाग रचना बुलडाणा/ चिखली/देऊळगाव राजा/जळगाव जामोद/मलकापूर/शेगाव/मेहकर/खामगाव/नांदुरा

बुलढाणा एन आय सी द्वारा विकसन व देखभाल

सर्व माहिती ही संबाधित कार्यालयाकाडून प्राप्त झाली असून कोणत्याही चुकीच्या माहितीसाठी एन आय सी जबाबदार राहणार नाही

एन आय सी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलढाणा- ४४३००१. ई मेल: mahbul@nic.in