आधार नोंदणी केंद्र

जिल्ह्यातील एकूण आधार नोंदणी केंद्र संख्या : १०५

बुलढाणा (आधार केंद्राची संख्या – ७)
अ.क्र. जिल्हा तालुका महसूल मंडळ व्हीएलई चे नाव आपले सरकार सेवा केंद्र / आधार नोंदणी केंद्र पत्ता व्हीएलई चा संपर्क क्रमांक व्हीएलई चा ईमेल आयडी
बुलढाणा बुलढाणा साखळी सतीश बाबुराव किलबिले बस स्थानक जवळ, चांडोळ 9689329981 skilbile5[at]gmail[dot]com
बुलढाणा बुलढाणा म्हसला बु. विशाल दिनकर गावंडे म्हसला बु. 9763819587 dhadmatrubhumi[at]gmail[dot]com
बुलढाणा बुलढाणा देऊळघाट अमोल प्रकाश ताबडे धामनगाव 9503975554, 8975655594 amol070690[at]gmail[dot]com
बुलढाणा बुलढाणा बुलढाणा सचिन सुनील सुसर धाड नाका, बुलढाणा 9822726321 sbuldhana[at]gmail[dot]com
बुलढाणा बुलढाणा पाडळी प्रवीण प्रकाश वाघ तराडखेड 8888707372 pravinwagh1994[at]gmail[dot]com
बुलढाणा बुलढाणा रायपुर रामेश्वर दामोधर शेळके शिवाजी शाळा जवळ, शिरपुर 9673227676 bhaktisnap28782[at]gmail[dot]com
बुलढाणा बुलढाणा धाड संजय पुंडलिक तायडे बसथांबा जवळ, भडगाव 9922682291 talyades61[at]gmail[dot]com
चिखली (आधार केंद्राची संख्या – ११)
अ.क्र. जिल्हा तालुका महसूल मंडळ व्हीएलई चे नाव आपले सरकार सेवा केंद्र / आधार नोंदणी केंद्र पत्ता व्हीएलई चा संपर्क क्रमांक व्हीएलई चा ईमेल आयडी
बुलढाणा चिखली हातणी अनिल देविदास इंगळे चांधई, पळसखेड दौलत 9923686111 ingleanu14[at]gmail[dot]com
बुलढाणा चिखली धोडप दिपक बालाजी शेटे भरोसा 9689142224 shetedipak9[at]gmail[dot]com
बुलढाणा चिखली चांधई नंदकिशोर एकनाथ गोडवे जालना रोड, बेराळा 9657383522 parthgodve7[at]gmail[dot]com
बुलढाणा चिखली चिखली सुनील उखंडा राठोड ऍक्सिस बँक एटीएम जवळ, खामगाव रोड 9604443048 sunrathod25[at]gmail[dot]com
बुलढाणा चिखली धोडप गजानन रमेश आखरे तहसील जवळ, करवंड 9604750206 gakhare8[at]gmail[dot]com
बुलढाणा चिखली उंद्री राम बळीराम चव्हाण उंद्री 9604443048 sunrathod25[at]gmail[dot]com
बुलढाणा चिखली एकलारा पुरुषोत्तम अश्रुबा चिंचोले विवेकानंद हायस्कूलजवळ, एकलारा 7798124682 purushottmdata[at]gmail[dot]com
बुलढाणा चिखली मेरा बु. पुरुषोत्तम वामनराव पडघान मेरा बु., अंबाशी 9423053079 pw[dot]padghan5911[at]gmail[dot]com
बुलढाणा चिखली चिखली तेजराव आयाजी शेजुळ खंडाळा मकरध्वज 9604490800 tejas_shejul555[at]rediffmail[dot]com
१० बुलढाणा चिखली अमडापुर विद्या राहुल खरात इसोली अमडापुर 8308085565 kharatrahul322[at]gmail[dot]com
११ बुलढाणा चिखली कोलारा राम विष्णु चौधरी खैरव गांगलगाव 9767665507, 9767391054 ramdigita[at]gmail[dot]com
देऊळगाव राजा (आधार केंद्राची संख्या – ७)
अ.क्र. जिल्हा तालुका महसूल मंडळ व्हीएलई चे नाव आपले सरकार सेवा केंद्र / आधार नोंदणी केंद्र पत्ता व्हीएलई चा संपर्क क्रमांक व्हीएलई चा ईमेल आयडी
बुलढाणा देऊळगाव राजा अंढेरा अनंता बी. जायभाय सावखेड नागरे 9158092153 anantajaybhaye[at]gmail[dot]com
बुलढाणा देऊळगाव राजा देऊळगाव मही किशोर सोनाजी सानप बस स्टॉप जवळ, अंढेरा 9850646548 aksanap16[at]gmail[dot]com
बुलढाणा देऊळगाव राजा देऊळगाव राजा सिद्धेश्वर उद्धवराव नागरे देऊळगाव राजा 9673197437 mahaeseadeulgaonraj[at]gmail[dot]com
बुलढाणा देऊळगाव राजा मेहुणाराजा संतोष दगडु डोंगरे जि.प. हायस्कुलजवळ, गाळा नं. 1, मेहुणाराजा 9673134864, 7507602755 dongaresantosh477[at]gmail[dot]com
बुलढाणा देऊळगाव राजा आळंद कृष्णा बबन सोनुने गणपती मंदिर जवळ, आळंद 8805627878 krushnasonune79[at]gmail[dot]com
बुलढाणा देऊळगाव राजा देऊळगाव राजा श्रीकिसन पांडुरंग भुसारी ग्रामपंचायत जवळ, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सावखेड भोई 8605360188, 9881342700 shrikrushnabhusari[at]gmail[dot]com
बुलढाणा देऊळगाव राजा देऊळगाव मही सुरेश शिवाजी शेळके दिग्रस चौक जवळ, देऊळगाव मही 9922899131 sureshshelke4[at]gmail[dot]com
जळगाव जामोद (आधार केंद्राची संख्या – ५)
अ.क्र. जिल्हा तालुका महसूल मंडळ व्हीएलई चे नाव आपले सरकार सेवा केंद्र / आधार नोंदणी केंद्र पत्ता व्हीएलई चा संपर्क क्रमांक व्हीएलई चा ईमेल आयडी
बुलढाणा जळगाव जामोद जळगाव जामोद जीकुरुल्ला खान जियाउल्ला खान ग्रामपंचायत जवळ, वडगाव पठान 9921901390, 9021927621 zikrullahzkhan[at]gmail[dot]com
बुलढाणा जळगाव जामोद पिंपळगाव काळे पुरुषोत्तम मधुकर चोपडे मेन रोड, खांडवी 9975015013 pmchopade1[at]gmail[dot]com
बुलढाणा जळगाव जामोद जळगाव जामोद रफिक खान राउफ खान पोस्ट ऑफिस सावरगाव पुढे, जळगाव जामोद 7276068343, 8483833255 rkhan8513[at]gmail[dot]com
बुलढाणा जळगाव जामोद पिंपळगाव काळे योगेश आत्माराम राउत बस स्टॉप जवळ,  जि. प. विद्यालय, पिंपळगांव काळे 9763313310 yogeshraut235[at]gmail[dot]com
बुलढाणा जळगाव जामोद पिंपळगाव काळे राहुल नवलसिंह बोरले मानेगाव 7709654353 rahulborale10[at]gmail[dot]com
खामगाव (आधार केंद्राची संख्या – १२)
अ.क्र. जिल्हा तालुका महसूल मंडळ व्हीएलई चे नाव आपले सरकार सेवा केंद्र / आधार नोंदणी केंद्र पत्ता व्हीएलई चा संपर्क क्रमांक व्हीएलई चा ईमेल आयडी
बुलढाणा खामगाव अटाळी गजानन शिवाजी महाले बस थांबा जवळ, तहसील कार्यालय, अटाळी 9822727649, 9404508602 maiyage[at]gmail[dot]com
बुलढाणा खामगाव लाखनवाडा निलेश तुळशीराम सरदार बस थांबा जवळ, तहसील कार्यालय, लाखनवाडा 8600669964, 8308157988 neilsardar[at]gmail[dot]com
बुलढाणा खामगाव हिवरखेड पवन वामनराव वेरूळकर बस थांबा जवळ, रोहना 9404553315, 9518398852 pavanwerulkar[at]gmail[dot]com
बुलढाणा खामगाव लाखनवाडा प्रशांत निळकंठराव पाचपोर बस थांबा जवळ, शिरला नेमाने 7350617194, 7350005155 pachporprashant2[at]gmail[dot]com
बुलढाणा खामगाव हिवरखेड प्रशांत प्रल्हाद वैराळे महादेव मंदिर जवळ, गारदगाव 9850201174, 8329314061 wairaleprashant[at]gmail[dot]com
बुलढाणा खामगाव काळेगाव प्रेमसिंह गोविंदा इंगळे ग्रामपंचायत समोर, वर्णा 9975892007, 9834376927 premsingingle5[at]gmail[dot]com
बुलढाणा खामगाव पिंपळगाव राजा सुनील साहेबराव गवारगुरु आठवडी बाजार, पिंपळगाव राजा 9975258335, 8275233016 sunil[dot]gawarguru[at]gmail[dot]com
बुलढाणा खामगाव खामगाव मो. रियाज मो. कादर जनुना 9422184248, 8275233898 mriyaj786[at]gmail[dot]com
बुलढाणा खामगाव खामगाव गजानन किसनराव राऊत सुटाळा 9422180819 gkrautkham[at]gmail[dot]com
१० बुलढाणा खामगाव पिंपळगाव राजा शैलेंद्र साहेबराव बिल्लारे भंडारी 9552745352 rshailendra210[at]gmail[dot]com
११ बुलढाणा खामगाव वझर शेख राजु शेख जहागीर बळीराम नगर, गणेशपुर 9403281524, 9689350670 rs9403281524[at]gmail[dot]com
१२ बुलढाणा खामगाव पारखेड प्रवीण संतोषराव खारोडे वार्ड क्र. ३, गणपती नगर, वाडी 9604477744, 9405778661 nikhilkharode[at]gmail[dot]com
लोणार (आधार केंद्राची संख्या – ७)
अ.क्र. जिल्हा तालुका महसूल मंडळ व्हीएलई चे नाव आपले सरकार सेवा केंद्र / आधार नोंदणी केंद्र पत्ता व्हीएलई चा संपर्क क्रमांक व्हीएलई चा ईमेल आयडी
बुलढाणा लोणार अंजनी खुर्द कैलास गुलाबराव गायकवाड बस थांबा जवळ, अंजनी खुर्द 9011581820, 7758970071 jijaucomputer[dot]1[at]gmail[dot]com
बुलढाणा लोणार शिवणी पिसा पंढरी मधुकर वाघ बस थांबा जवळ, शिवणी पिसा 9604058819 pandhariwagh2013[at]gmail[dot]com
बुलढाणा लोणार सुल्तानपुर विजय साहेबराव खेत्री सुल्तानपुर 9822303264 csc[dot]sonkalp[at]gmail[dot]com
बुलढाणा लोणार लोणार भरत साहेबराव दराडे खटकेश्वर बाबा मंदिर जवळ, लोणी रोड, लोणार 9011365004, 8600263080 bharatdarade2012[at]gmail[dot]com
बुलढाणा लोणार देऊळगाव कुंडपाळ संदीपकुमार शिवलाल राठोड बस थांबा जवळ, देऊळगाव कुंडपाळ 9767454839, 8550909202 sandipkumar21484[at]yahoo[dot]in
बुलढाणा लोणार टीटवी आशिष मोहन चव्हाण तांबोळा 9657078819 ashish[dot]priti[at]rediffmail[dot]com
बुलढाणा लोणार बिबी श्रीराम अश्रुजी गायकवाड बस थांबा जवळ, किनगाव जट्टू 9763036767 cms_csc[at]yahoo[dot]com
मलकापुर (आधार केंद्राची संख्या – ८)
अ.क्र. जिल्हा तालुका महसूल मंडळ व्हीएलई चे नाव आपले सरकार सेवा केंद्र / आधार नोंदणी केंद्र पत्ता व्हीएलई चा संपर्क क्रमांक व्हीएलई चा ईमेल आयडी
बुलढाणा मलकापुर मलकापुर दीपक ज्ञानेश्वर तायडे श्रद्धा कॉम्प्लेक्स, एसबीआय बुलढाणा रोड समोर, मलकापूर 9766702234 limesh256755[at]gmail[dot]com
बुलढाणा मलकापुर जांभुळधाबा मनोज उटाम झनके बस थांबा जवळ, दुधलगाव बु. 9665756125, 9545803712 mzanke10[at]gmail[dot]com
बुलढाणा मलकापुर मलकापुर मोहन दत्तू घाटे गौरव हॉटेलजवळ, रेल्वे स्टेशन रोड मलकापुर 7588804398 mghate9999[at]gmail[dot]com
बुलढाणा मलकापुर जांभुळधाबा राजेंद्र नीना वाघळे ग्रामपंचायत जवळ, जांभुळधाबा 9604556106 rajendranwaghale[at]gail[dot]com
बुलढाणा मलकापुर दाताळा विजय हरिभाऊ पाटील बस थांबा जवळ, शिवाजी नगर,  दाताळा 9665174306 nirmalscreen96[at]gmail[dot]com
बुलढाणा मलकापुर मलकापुर हरीदिगांबर बिसन हिवाळे पंचमुखी हनुमान मंदिर बोरा कॉम्प्लेक्स जवळ, मलकापुर 9881620481, 9168777991 hbhiwale[at]gmail[dot]com
बुलढाणा मलकापुर धरणगाव विजेश वसंत नारखेडे बस थांबा जवळ, समर्थ मेडिकलच्या मागे, धरणगाव 9922450460, 9834616937 narkhede[dot]vijesh[at]gmail[dot]com
बुलढाणा मलकापुर मलकापुर गजानन प्रकाश गवई नगरपरिषद कॉम्प्लेक्स, मलकापुर 7798074367, 9766131373 gawai[dot]suraj1987[at]gmail[dot]com
मेहकर (आधार केंद्राची संख्या – १२)
अ.क्र. जिल्हा तालुका महसूल मंडळ व्हीएलई चे नाव आपले सरकार सेवा केंद्र / आधार नोंदणी केंद्र पत्ता व्हीएलई चा संपर्क क्रमांक व्हीएलई चा ईमेल आयडी
बुलढाणा मेहकर देऊळगाव माळी मनोहर जानकीराम सरोदे बस थांबा जवळ, चायगाव 9822373610, 9689334716 manoharjsarode[at]gmail[dot]com
बुलढाणा मेहकर नायगाव राजकिरण मनोहर खरात कळंबेश्वर 8888937171 rajkirankharat[dot]rk[at]gmail[dot]com
बुलढाणा मेहकर अंजनी बु. शिवाजी त्रंबक साबळे बस थांबा जवळ, हिवरा साबळे, आरेगाव 9767285071, 9834046233 shivajisable11[at]rediffmail[dot]com
बुलढाणा मेहकर शेलगाव देशमुख भगवान मदन चिखलकर वार्ड क्र. २ मंदिर जवळ, कनका बु., विश्वी 9422949785, 8275047754 bmc[dot]2199151[at]gmail[dot]com
बुलढाणा मेहकर लोणी गवळी पुरुषोत्तम विठोबा नवले बस थांबा जवळ, घाटबोरी 8888448081, 9922096197 pvnawale11[at]gmail[dot]com
बुलढाणा मेहकर जानेफळ रणधीर सदाशिव खरात बस थांबा जवळ, हिवरा खु. 9922182947 kaviraj3060[at]gmail[dot]com
बुलढाणा मेहकर अंजनी बु. संतोष सखाराम वाघ बस थांबा जवळ, सोनाटी रोड, मेहकर 9922350302 santoshwagh250[at]gmailc[dot]om
बुलढाणा मेहकर जानेफळ गिरीश रतनलाल मंत्री गांधी चौक, जानेफळ 9405478899, 9420151530 manojmantri72[at]gmail[dot]com
बुलढाणा मेहकर अंजनी बु. संतोष आत्माराम वाघ बस थांबा जवळ, सोनाटी रोड, उकळी 9511896555, 9028693646 santoshwagh235[at]gmail[dot]com
१० बुलढाणा मेहकर डोणगाव गजानन छगनप्पा बोन्द्रे दरगाह, गोहोगाव 9145454155, 9111710541 gajubondre[at]gmail[dot]com
११ बुलढाणा मेहकर हिवरा आश्रम आशिष उमाकांत धारतरकर ग्रामपंचायत जवळ, हिवरा आश्रम 9860094484, 9665204164 ashu3808[at]gmil[dot]com
१२ बुलढाणा मेहकर वरवंड विश्वास आत्माराम वाघ अंगणवाडी जवळ, मोळा, वरवंड 8600073777, 9665846777 vishwaswagh123[at]gmail[dot]com
मोताळा (आधार केंद्राची संख्या – १०)
अ.क्र. जिल्हा तालुका महसूल मंडळ व्हीएलई चे नाव आपले सरकार सेवा केंद्र / आधार नोंदणी केंद्र पत्ता व्हीएलई चा संपर्क क्रमांक व्हीएलई चा ईमेल आयडी
बुलढाणा मोताळा मोताळा अरुण दुर्योधन वाघ एचडीएफसी बँक बोराखेडी जवळ, मोताळा 9890464568 arundwagh16386[at]gmail[dot]com
बुलढाणा मोताळा धामनगाव महादेव गजानन रहाणे पान्हेरा खेडी 9657486342 mahadeo_gajanan[at]rediffmail[dot]com
बुलढाणा मोताळा पिंपळगाव देवी महेंद्र गावई आव्हा 7741844479 mahendragavai4[at]gmail[dot]com
बुलढाणा मोताळा पिंपरी गवळी नितीन विनायक फेंगडे माकोडी 9403313660 nitinfengade[at]gmail[dot]com
बुलढाणा मोताळा रोहीणखेड राजेंद्र जानकीरम चव्हाण गोतमारा, कोऱ्हाळा 9011344866 rajendrachavan1976[at]gmail[dot]com
बुलढाणा मोताळा धामनगाव बढे सचिन रविशंकर मोडे धामनगाव बढे 9404110331 sachinmahajan20[at]gmail[dot]com
बुलढाणा मोताळा शेलापुर रितेश अभयकुमार जैन शेलापुर 9503159914 jainra001[at]gmail[dot]com
बुलढाणा मोताळा मोताळा (ग्रामीण) शेख अन्सार शेख जब्बार कोथळी 9767929857 iqracomp89[at]yahoo[dot]in
बुलढाणा मोताळा पिंपरी गवळी राहुल सुरेश तेंडुलकर सावरगाव जहागीर, शेलगाव बु. 9420080906 rahultandulkar1989[at]gmail[dot]com
१० बुलढाणा मोताळा धामनगाव बढे सागर अशोक हागे धामनगाव बढे 9960086174 hagesagar25[at]gmail[dot]com
नांदुरा (आधार केंद्राची संख्या – ८)
अ.क्र. जिल्हा तालुका महसूल मंडळ व्हीएलई चे नाव आपले सरकार सेवा केंद्र / आधार नोंदणी केंद्र पत्ता व्हीएलई चा संपर्क क्रमांक व्हीएलई चा ईमेल आयडी
बुलढाणा नांदुरा चांदुर बिस्वा अक्षय रविंद्र हेलगे जि.प. विद्यालय मालेगाव जवळ, चांदुर बिस्वा 9923947610 akshayhelge[at]gmail[dot]com
बुलढाणा नांदुरा नांदुरा विजय भास्कर गंगे जि.प. विद्यालय जवळ, खैरा 9421105546 vijaygange86[at]gmail[dot]com
बुलढाणा नांदुरा निमगाव योगेश शालीग्राम खंडारे ग्रामपंचायत कॉम्प्लेक्स ऑटो स्टँड जवळ, निमगांव 9921473727, 7588041497 khandaresonu1[at]gmail[dot]com
बुलढाणा नांदुरा वडनेर निनाजी काशीनाथ तायडे हनुमान मंदिर जवळ, नायगाव 9764262941 ninaji[dot]tayde[at]gmail[dot]com
बुलढाणा नांदुरा महाळूंगी प्रशांत भास्कर दिवरे महाळूंगी 9730174416 amitdiwre24[at]gmail[dot]com
बुलढाणा नांदुरा चांदुर बिस्वा कैलास शंकर मानकर मोमीनाबाद 9689347505 vinodmankar9689[at]gmail[dot]com
बुलढाणा नांदुरा वडनेर दिलीप रामदास बावस्कर ग्रामपंचायत जवळ, वडनर भोलजी 9404443755, 9665051078 bavaskardilip87[at]gmail[dot]com
बुलढाणा नांदुरा निमगाव कैलास रामेश्वर साबे  येरळी, बेलाड नांदुरा 9881383242 kailassabe3005[at]gmail[dot]com
संग्रामपुर (आधार केंद्राची संख्या – ४)
अ.क्र. जिल्हा तालुका महसूल मंडळ व्हीएलई चे नाव आपले सरकार सेवा केंद्र / आधार नोंदणी केंद्र पत्ता व्हीएलई चा संपर्क क्रमांक व्हीएलई चा ईमेल आयडी
बुलढाणा संग्रामपुर वरवट खंडेराव गुलाम मो. शेख अल्ताफ बस थांबा जवळ, वरवट खंडेराव 9503159904 shaikmohammad432[at]gmail[dot]com
बुलढाणा संग्रामपुर कवठळ पवनकुमार दिनकरराव खंडेराव ग्रामपंचायत जवळ, कवठळ 8275232828, 9665296183 saidigi01[at]gmail[dot]com
बुलढाणा संग्रामपुर सोनाळा रवीशंकर गजानन शेटे बस स्टॉप जवळ, सिद्धेश कॉम्प्लेक्स, टूकी बु. 9422449193, 7387241203 ravishete466[at]gmail[dot]com
बुलढाणा संग्रामपुर पातुर्डा श्याम श्रीराम मिरगे मेन रोड, कलमखेड 7588809868 shyammirge[at]ymail[dot]com
शेगाव (आधार केंद्राची संख्या – ५)
अ.क्र. जिल्हा तालुका महसूल मंडळ व्हीएलई चे नाव आपले सरकार सेवा केंद्र / आधार नोंदणी केंद्र पत्ता व्हीएलई चा संपर्क क्रमांक व्हीएलई चा ईमेल आयडी
बुलढाणा शेगाव पहुरजीरा सुनील चंद्रकांत गावंडे बुद्ध विहारजवळ, तुकाराम मंदिर, पहुरजीरा 9763561810, 9404508862 scgawande1983[at]rediffmail[dot]com
बुलढाणा शेगाव शेगाव अजित शंकरराव सानप एमएसईबी चौक, शेगाव 9422993983, 9922514624 ajitsanap183[at]gmail[dot]com
बुलढाणा शेगाव माटरगाव किशोर प्रभाकर जुमळे पोस्ट ऑफिस जवळ, माटरगाव 9325473132 jumalekishor[at]gmail[dot]com
बुलढाणा शेगाव जवळा प्रकाश ईश्वर कळसकर रोहिदास मंदिर जवळ, जवळा 9850529818, 9284079995 prakashkalaskarcms[at]gmail[dot]com
बुलढाणा शेगाव जलंब नुर मो. शाह अब्दुल शाह जि.प. मराठी शाळा, आठवडी बाजार, जलंब 8855884888 info[dot]noorshah[at]gmail[dot]com
सिंदखेड राजा (आधार केंद्राची संख्या – ८)
अ.क्र. जिल्हा तालुका महसूल मंडळ व्हीएलई चे नाव आपले सरकार सेवा केंद्र / आधार नोंदणी केंद्र पत्ता व्हीएलई चा संपर्क क्रमांक व्हीएलई चा ईमेल आयडी
बुलढाणा सिंदखेड राजा दुसरबीड शेख अन्सार शेख सत्तार मंदिर जवळ, लिंगा, दुसरबीड 9545230006 shaikhansar40[at]gmail[dot]com
बुलढाणा सिंदखेड राजा दुसरबीड अमोल राजेश्वर देशमुख ओंकार कॉम्पुटर्स, दुसरबीड 9766429437 amol300[at]gmail[dot]com
बुलढाणा सिंदखेड राजा दुसरबीड अमृता अनिलराव देशमुख बस थांबा जवळ, साखरखेर्डा 9850887588 sandipdeshmukh1[at]gmail[dot]com
बुलढाणा सिंदखेड राजा सोनोशी नंदिनी विनोद चव्हाण वर्दळी बु. 9404448069 nandinichavan1234[at]gmail[dot]com
बुलढाणा सिंदखेड राजा साखरखेर्डा निलेश रघुनाथ राठोड ग्रामपंचायत जवळ, मेहकर रोड, गुंज 9921251554, 7875134034 rnilesh07[at]gmail[dot]com
बुलढाणा सिंदखेड राजा शेंदुर्जन संदीप दत्तात्रय नळेगावकर शेंदुर्जन 9860065484 sandipn955[at]gmail[dot]com
बुलढाणा सिंदखेड राजा सोनोशी गणेश संजय सानप बस थांबा जवळ, तलाठी कार्यालय, सोनोशी 9767255763 ganeshsanap39[at]gmail[dot]com
बुलढाणा सिंदखेड राजा जांभोरा प्रताप विनायकराव जाधव शिवाजी हायस्कूलजवळ, जांभोरा 8275341706 pratapvjadhao[at]gmail[dot]com