ऑगस्ट २०१७

ऑगस्ट २०१७ मधील कार्यक्रमाचे छायाचित्र

कियोस्क मशीन चे उद्घाटन करतांना जिल्हाधिकारी यांचे छायाचित्र

किओस्क मशीन चे उद्घाटन

पत्रकार परिषदेचे छायाचित्र

पत्रकार परीषद - ०१ ऑगस्ट २०१७

शेतकरी साप्ताहिक मार्केटचे उद्घाटन करताना पालक मंत्री यांची छायाचित्र

शेतकरी आठवडी बाजार उद्घाटन

पालक मंत्री यांची भाषणे करताना चे छायाचित्र

स्वातंत्र्य दिन -2017

पालक मंत्री यांची भाषणे करताना चे छायाचित्र

स्वातंत्र्य दिन -2017

स्वातंत्र्य दिना मध्ये पालक मंत्री यांचे छायाचित्र

स्वातंत्र्य दिन - २०१७

ध्वजारोहण करतांनाचे छायाचित्र

स्वातंत्र्य दिन - २०१७

शेतकरी साप्ताहिक मार्केटचे उद्घाटन करतानाचे छायाचित्र

शेतकरी आठवडी बाजार उद्घाटन

शेतकरी साप्ताहिक मार्केटचे उद्घाटन करतानाचे छायाचित्र

शेतकरी आठवडी बाजार उद्घाटन