जुलै – २०१७

जिल्हाधिकारी यांनी वृक्षारोपण करण्याचे छायाचित्र

जिल्हाधिकारी यांच्याहस्ते वृक्षलागवड

जिल्हाधिकारी यांच्याकडून कौशल्य विकास निवेदना पत्र वितरणाचे छायाचित्र

कौशल्य विकास नियुक्ती पत्र वितरण कार्यक्रम

बेटी बचाओ बेटी बडाओ चे छायाचित्र

बेटी बचावो बेटी बढावो कार्यक्रमाचे उदघाटन

बेटी बचाओ बेटी बडाओ कार्यक्रमात जिल्हाधिकारी बोलतानाचे छायाचित्र

बेटी बचावो बेटी बढावो

पीक विमा योजनेचे प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे छायाचित्र

पीक विमा योजना प्रशिक्षण कार्यक्रम

युवा कौशल्य दिन रॅली ची सुरुवात करतानाचे छायाचित्र

युवा कौशल्य दिन रॅली शुभारंभ

कौशल्य विकास नियुक्त्या पत्र वितरण कार्यक्रमांचे छायाचित्र

कौशल्य विकास नियुक्ती पत्र वितरण कार्यक्रम