बंद

जिगांव प्रकल्प अंतर्गत बाधित होणारे मौजे येरळी चे पुनर्वसन गावठाण मौजे निमगांव ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मधील जमिनीचा सरळ खरेदीसाठी जाहीरनामा

जिगांव प्रकल्प अंतर्गत बाधित होणारे मौजे येरळी चे पुनर्वसन गावठाण मौजे निमगांव ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मधील जमिनीचा सरळ खरेदीसाठी जाहीरनामा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जिगांव प्रकल्प अंतर्गत बाधित होणारे मौजे येरळी चे पुनर्वसन गावठाण मौजे निमगांव ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मधील जमिनीचा सरळ खरेदीसाठी जाहीरनामा

जिगांव प्रकल्प अंतर्गत बाधित होणारे मौजे येरळी चे पुनर्वसन गावठाण मौजे निमगांव ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मधील जमिनीचा सरळ खरेदीसाठी जाहीरनामा

05/10/2019 25/09/2020 पहा (2 MB)