बंद

बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेबाबत जाहिर ई-निविदा सूचना

बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेबाबत जाहिर ई-निविदा सूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेबाबत जाहिर ई-निविदा सूचना

बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेबाबत जाहिर ई-निविदा सूचना

28/12/2021 11/01/2022 पहा (740 KB)