बंद

बुलढाणा जिल्ह्यातील नगर परिषद/ नगर पंचायत क्षेत्र वगळता अन्य क्षेत्रात अनधिकृत जाहिराती ,घोषणा फलक ,होर्डिंग्ज,पोस्टर्स ई.संदर्भात तक्रार निवारण समिती व नोडल अधिकारी यांची नियुक्ती केल्याबाबतची सूचना

बुलढाणा जिल्ह्यातील नगर परिषद/ नगर पंचायत क्षेत्र वगळता अन्य क्षेत्रात अनधिकृत जाहिराती ,घोषणा फलक ,होर्डिंग्ज,पोस्टर्स ई.संदर्भात तक्रार निवारण समिती व नोडल अधिकारी यांची नियुक्ती केल्याबाबतची सूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
बुलढाणा जिल्ह्यातील नगर परिषद/ नगर पंचायत क्षेत्र वगळता अन्य क्षेत्रात अनधिकृत जाहिराती ,घोषणा फलक ,होर्डिंग्ज,पोस्टर्स ई.संदर्भात तक्रार निवारण समिती व नोडल अधिकारी यांची नियुक्ती केल्याबाबतची सूचना

बुलढाणा जिल्ह्यातील नगर परिषद/ नगर पंचायत क्षेत्र वगळता अन्य क्षेत्रात अनधिकृत जाहिराती ,घोषणा फलक ,होर्डिंग्ज,पोस्टर्स ई.संदर्भात तक्रार निवारण समिती व नोडल अधिकारी यांची नियुक्ती केल्याबाबतची सूचना

01/03/2018 01/03/2019 पहा (1 MB)