बंद

बुलढाणा जिल्ह्यातील सार्वजनिक व शासकीय जगावरील अनधिकृत धार्मिक स्थळाबाबत तक्रार निवारण समिती स्थापन केल्याबाबतची सूचना

बुलढाणा जिल्ह्यातील सार्वजनिक व शासकीय जगावरील अनधिकृत धार्मिक स्थळाबाबत तक्रार निवारण समिती स्थापन केल्याबाबतची सूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
बुलढाणा जिल्ह्यातील सार्वजनिक व शासकीय जगावरील अनधिकृत धार्मिक स्थळाबाबत तक्रार निवारण समिती स्थापन केल्याबाबतची सूचना

बुलढाणा जिल्ह्यातील सार्वजनिक व शासकीय जगावरील अनधिकृत धार्मिक स्थळाबाबत तक्रार निवारण समिती स्थापन केल्याबाबतची सूचना

01/03/2018 01/03/2019 पहा (480 KB)