बंद

मन प्रकल्पाचे कदमापूर लघू कालवा क्र.5 करिता मौजे कदमापूर शिवारातील सरळ खरेदीने संपादित करण्यात येत असलेल्या जमिनीची पूर्वसूचना

मन प्रकल्पाचे कदमापूर लघू कालवा क्र.5 करिता मौजे कदमापूर शिवारातील सरळ खरेदीने संपादित करण्यात येत असलेल्या जमिनीची पूर्वसूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
मन प्रकल्पाचे कदमापूर लघू कालवा क्र.5 करिता मौजे कदमापूर शिवारातील सरळ खरेदीने संपादित करण्यात येत असलेल्या जमिनीची पूर्वसूचना

मन प्रकल्पाचे कदमापूर लघू कालवा क्र.5 करिता मौजे कदमापूर शिवारातील सरळ खरेदीने संपादित करण्यात येत असलेल्या जमिनीची पूर्वसूचना

31/12/2019 10/01/2020 पहा (1 MB)