बंद

राष्ट्रीय महामार्ग ७५३ A सरळ खरेदी प्रस्तावांमध्ये खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीने व थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्यासाठी जमीन मालक किंवा हितसंबंधी व्यक्तींकडून हरकती / सूचना मागविण्याबाबत जाहीर नोटीस भू.सं.प्र.क्र. 15/2016-2017 मौजे धाड क्षेत्र ४.०६६ हे. आर.

राष्ट्रीय महामार्ग ७५३ A सरळ खरेदी प्रस्तावांमध्ये खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीने व थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्यासाठी जमीन मालक किंवा हितसंबंधी व्यक्तींकडून हरकती / सूचना मागविण्याबाबत जाहीर नोटीस भू.सं.प्र.क्र. 15/2016-2017 मौजे धाड क्षेत्र ४.०६६ हे. आर.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
राष्ट्रीय महामार्ग ७५३ A सरळ खरेदी प्रस्तावांमध्ये खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीने व थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्यासाठी जमीन मालक किंवा हितसंबंधी व्यक्तींकडून हरकती / सूचना मागविण्याबाबत जाहीर नोटीस भू.सं.प्र.क्र. 15/2016-2017 मौजे धाड क्षेत्र ४.०६६ हे. आर.

राष्ट्रीय महामार्ग ७५३ A सरळ खरेदी प्रस्तावांमध्ये खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीने व थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्यासाठी जमीन मालक किंवा हितसंबंधी व्यक्तींकडून हरकती / सूचना मागविण्याबाबत जाहीर नोटीस भू.सं.प्र.क्र. 15/2016-2017 मौजे धाड क्षेत्र ४.०६६ हे. आर.

25/04/2018 10/05/2018 पहा (1 MB)