बंद

रोजगार हमी योजना अंतर्गत कंत्राटी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर यांची पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी

रोजगार हमी योजना अंतर्गत कंत्राटी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर यांची पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
रोजगार हमी योजना अंतर्गत कंत्राटी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर यांची पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी

रोजगार हमी योजना अंतर्गत कंत्राटी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर यांची पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी

31/03/2018 30/09/2018 पहा (3 MB)