बंद

जिगाव प्रकल्पासाठी बुडीत क्षेत्रातील   मौजे हिंगणा कवठळ ता. संग्रामपूर  जि. बुलढाणा येथील  जमीन सरळ खरेदीने संपादीत करण्याबाबत नोटीस

जिगाव प्रकल्पासाठी बुडीत क्षेत्रातील   मौजे हिंगणा कवठळ ता. संग्रामपूर  जि. बुलढाणा येथील  जमीन सरळ खरेदीने संपादीत करण्याबाबत नोटीस
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जिगाव प्रकल्पासाठी बुडीत क्षेत्रातील   मौजे हिंगणा कवठळ ता. संग्रामपूर  जि. बुलढाणा येथील  जमीन सरळ खरेदीने संपादीत करण्याबाबत नोटीस

जिगाव प्रकल्पासाठी बुडीत क्षेत्रातील   मौजे हिंगणा कवठळ ता. संग्रामपूर  जि. बुलढाणा येथील  जमीन सरळ खरेदीने संपादीत करण्याबाबत नोटीस

 

 

27/07/2022 31/08/2022 पहा (1 MB)