Close

सार्वजनिक सुविधा

सार्वजनिक सुविधा श्रेणी अंतर्गत प्रदर्शित सर्व माहिती संबंधित कार्यालयाकडून प्राप्त केली आहे. अधिक तपशीलांसाठी संबंधित कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

  • बँका
  • बस स्थानक
  • वीज
  • शासकिय विश्रामगृह
  • रुग्णालये
  • नगरपालिका
  • टपाल
  • शाळा / महाविद्यालय

बँका

अलाहाबाद बँक

बुलढाणा

दूरध्वनी : 7262241012
वेबसाइट दुवा : https://www.allahabadbank.in/

आंध्रा बँक

खामगाव

ईमेल : bm2621[at]andhrabank[dot]co[dot]in
दूरध्वनी : 7263254493
वेबसाइट दुवा : https://andhrabank.in

आयडीबीआय

खामगाव

ईमेल : jayant[dot]ghare[at]idbi[dot]co[dot]in
दूरध्वनी : 9527038080
वेबसाइट दुवा : https://www.idbi.com

आयडीबीआय

बुलढाणा

ईमेल : anil[dot]sawale[at]idbi[dot]co[dot]in
दूरध्वनी : 9890814578
वेबसाइट दुवा : https://www.idbi.com

आयडीबीआय

मलकापूर

ईमेल : devidas[dot]ghate[at]idbi[dot]co[dot]in
दूरध्वनी : 9960193695
वेबसाइट दुवा : https://www.idbi.com

आयडीबीआय

सुटाळा

ईमेल : yogesh[dot]mohadikar[at]idbi[dot]co[dot]in
दूरध्वनी : 7263250101
वेबसाइट दुवा : https://www.idbi.com

बस स्थानक

अमडापूर

ग्राम पंचायत अंबडापूर चिखली रोड

खामगाव

प्रभाग नं.8 शेगांव रोड

दूरध्वनी : 07263252224

चिखली

प्रभाग नं.6 डी पी रोड

दूरध्वनी : 07264242084

जळगाव जामोद

प्रभाग नं.7 जामोद रोड

दूरध्वनी : 07266221453

देऊळगाव राजा

प्रभाग नं. 8 जालना रोड

दूरध्वनी : 07261232051

धाड

ग्राम पंचायत धाड गेट क्रमांक 193

वीज

उप कार्यकारी अभियंता

विद्युत भवन, चिखली रोड, बुलढाणा

ईमेल : sdo285225[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 7875763546

केळवद केंद्र

बुलढाणा अर्बन बँक जवळ, किन्होळा रोड, बुलडाणा

ईमेल : praphulla[dot]chitode[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 7875763577

पाडळी केंद्र

33 के.व्ही. सबस्टेशन पाडळी, अजिंठा रोड, बुलढाणा

ईमेल : praphulla[dot]chitode[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 7875763577

बुलढाणा ग्रामीण – 1

33 के.व्ही जुने सबस्टेशन, चिखली रोड, बुलडाणा

ईमेल : shekdarsiddhesh[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 7875763574

बुलढाणा ग्रामीण – 1

33 के.व्ही. सबस्टेशन सागवन, धाड रोड, बुलढाणा

ईमेल : vmadeshwar[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 7875763560

बुलढाणा नागरी – 1

मुठ्ठे ले आउट, डॉ. सय्यद हॉस्पिटल जवळ, बुलढाणा

ईमेल : vew3553[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 7875763553

शासकिय विश्रामगृह

विश्राम गृह,खामगांव

वामन नगर,चित्रकला महाविद्यालया जवळ,खामगांव

ईमेल : Khamgaon[dot]ee[at]mahapwd[dot]com
दूरध्वनी : 07263254897
श्रेणी / प्रकार: शासकीय

विश्राम भवन,खामगांव

वामन नगर,रेल्वेगेट जवळ,खामगांव

ईमेल : Khamgaon[dot]ee[at]mahapwd[dot]com
दूरध्वनी : 07263254897
श्रेणी / प्रकार: शासकीय

विश्राम भवन,शेगांव

रेल्वे स्टेशन जवळ,खामगांव रोड,शेगांव

ईमेल : Khamgaon[dot]ee[at]mahapwd[dot]com
दूरध्वनी : 07263254897
श्रेणी / प्रकार: शासकीय

विश्रामगृह संग्रामपूर

संग्रामपूर

ईमेल : Khamgaon[dot]ee[at]mahapwd[dot]com
श्रेणी / प्रकार: शासकीय

विश्रामगृह,जळगांव जामोद

सा.बां.उपविभाग परिसर,जळगांव जामोद

ईमेल : Khamgaon[dot]ee[at]mahapwd[dot]com
दूरध्वनी : 07263254897
श्रेणी / प्रकार: शासकीय

विश्रामगृह,नांदूरा

खामगांव रोड,नांदूरा

ईमेल : Khamgaon[dot]ee[at]mahapwd[dot]com
दूरध्वनी : 07263254897
श्रेणी / प्रकार: शासकीय

रुग्णालये

उप जिल्हा रुग्णालय मलकापुर

उपजिल्हा रुग्णालय मलकापूर, तालुका मलकापूर जि. बुलढाणा शासकीय रुग्णवाहिका : 2 महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा 108 रुग्णवाहिका : 1

ईमेल : mssdhmalkapur[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 7267222443

उपजिल्हा रुग्णालय शेगांव

उपजिल्हा रुग्णालय शेगाव, तालुका शेगाव जि. बुलढाणा शासकीय रुग्णवाहिका: 3 महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा 108 रुग्णवाहिका : 1

ईमेल : saibai_mote[at]rediffmail[dot]com
दूरध्वनी : 7265252020

ग्रामिण रूग्णालय, देऊळगाव मही

ग्रामिण रूग्णालय, देऊळगाव मही,तालुका देऊळगाव राजा जि. बुलढाणा शासकीय रुग्णवाहिका : 1 महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा 108 रुग्णवाहिका : 0

ईमेल : msrhdmahi[at]rediffmail[dot]com
दूरध्वनी : 7261263752

ग्रामीण रुग्णालय चिखली

ग्रामीण रुग्णालय चिखली, तालुका चिखली जिल्हा बुलढाणा शासकीय रुग्णवाहिका : 1 महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा 108 रुग्णवाहिका : 1

ईमेल : msrhchikhali[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 7264243353

ग्रामीण रुग्णालय जळगाव जामोद

ग्रामीण रुग्णालय जळगाव जामोद, तालुका जळगाव जामोद जिल्हा बुलढाणा शासकीय रुग्णवाहिका : 1 महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा 108 रुग्णवाहिका : 1

ईमेल : shp_jalgaonjamod[at]rediffmail[dot]com
दूरध्वनी : 7266224022

ग्रामीण रुग्णालय देऊळगांव राजा

ग्रामीण रुग्णालय, देऊळगाव राजा, तालुका देऊळगाव राजा जिल्हा बुलढाणा शासकीय रुग्णवाहिका : 1 महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा 108 रुग्णवाहिका : 1

ईमेल : ictcrhdeulgaonraja[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 7261232093

नगरपालिका

नगर परिषद खामगांव

खामगांव

ईमेल : comckhamgaon[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 7263254155

नगर परिषद चिखली

चिखली

ईमेल : mcchikhlinp[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 726424283

नगर परिषद जळगांव जामोद

जळगांव जामोद

ईमेल : mcjalgaonjamod[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 7266221435

नगर परिषद देउळगाव राजा

देउळगाव राजा

ईमेल : mcdeulgaonraja[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 72612328

नगर परिषद नांदुरा

नांदुरा

ईमेल : nanduraco[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 726522196

नगर परिषद बुलढाणा

बुलढाणा

ईमेल : mcbuldana[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 7262242318

टपाल

अमडापुर

ग्रामपंचयात कॉम्प्लेक्स

ईमेल : amdapurso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
दूरध्वनी : 07264264161
वेबसाइट दुवा : http://indiapost.gov.in

केलानगर

केला नगर खामगाँव

ईमेल : kelanagarso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
दूरध्वनी : 07263255140
वेबसाइट दुवा : http://indiapost.gov.in

कॉटन मार्केट चिखली

ग्रेन मार्केट परिसर

ईमेल : cottonmarketchikhliso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
दूरध्वनी : 07264242461
वेबसाइट दुवा : http://indiapost.gov.in

खामगाँव

बीएसएनएल ऑफिस जवळ

ईमेल : khamgaonho[at]indiapost[dot]gov[dot]in
दूरध्वनी : 07263252106
वेबसाइट दुवा : http://indiapost.gov.in

चांदुर बिस्वा

Gram Panchyat Complex

ईमेल : chandurbiswaso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
दूरध्वनी : 07265262022
वेबसाइट दुवा : http://indiapost.gov.in

चिखली

नगर परिषद जवळ

ईमेल : chikhlibuldhanaso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
दूरध्वनी : 07264242061
वेबसाइट दुवा : http://indiapost.gov.in

शाळा / महाविद्यालय

अ. समद उर्दु हायस्कूल, कंझारा

कंझारा तालुका खामगांव जिल्हा बुलडाणा यु-डायस क्रमांक - 27040306903

दूरध्वनी : 9881283808
श्रेणी / प्रकार: खाजगी

अ. हमीद उर्दु हायसकूल, बुलडाणा

बुलडाणा, तालुका बुलडाणा जिल्हा बुलडाणा यु-डायस क्रमांक - 27040108743

दूरध्वनी : 9766988780
श्रेणी / प्रकार: खाजगी

अंजमन हायस्कूल, खामगांव

खामगांव, तालुका खामगांव जिल्हा बुलडाणा यु-डायस क्रमांक - 27040301737

दूरध्वनी : 9421157132
श्रेणी / प्रकार: खाजगी

अंजुमन गर्ल्स ज्यु.कॉलेज,धाड

धाड यु-डायस क्रमांक - 27040103015

दूरध्वनी : 9890580383
श्रेणी / प्रकार: खाजगी

अनंतराव सराफ विद्यालय, शेलापूर

शेलापूर, तालुका मोताळा जिल्हा बुलडाणा यु-डायस क्रमांक - 27040506002

दूरध्वनी : 9730717793
श्रेणी / प्रकार: खाजगी

अनुराधा इग्लीश स्कूल, चिखली

चिखली, तालुका चिखली जिल्हा बुलडाणा यु-डायस क्रमांक - 27040200130

दूरध्वनी : 7741843680
श्रेणी / प्रकार: खाजगी