बंद

पर्यटन स्थळे

फिल्टर:

बुलढाणा जिल्हा पर्यटन स्थळ

 

Buldhana Tourism

Buldhana Tourism Map

बुलढाणा जिल्हा पर्यटन स्थळ

बुलढाणा                       ⇒ संग्रामपूर            

शेगाव                         ⇒ चिखली

खामगाव                       ⇒ नांदुरा

सिंदखेडराजा                  ⇒मेहकर

देऊळगाव राजा               ⇒ लोणार

मलकापूर                      ⇒ जळगाव जामोद

मोताळा

 

 

 

राजमाता जिजाऊ मुर्ती चे छायाचित्र, सिंदखेड राजा

राजमाता जिजाऊ जन्मस्थळ, सिंदखेड राजा

जिजामाता, (राजमाता जिजाऊ) हयांचा जन्म जानेवारी १२ इ.स. १५९८ रोजी बुलढाणा जिल्ह्यातील सिंदखेडराजा…

लोणार सरोवर, लोणार येथील दृश्याचे छायाचित्र

लोणार सरोवर

लोणारचे सरोवर महाराष्ट्र राज्यामधील बुलढाणा जिल्ह्यातले खाऱ्या पाण्याचे एक सरोवर आहे.याची निर्मिती एका…

आनंद सागर, शेगाव येथील प्रवेशद्वाराचे छायाचित्र

आनंद सागर, शेगाव

शेगाव आणि आसपासच्या परिसरात पाण्याची कमतरता आहे आणि म्हणूनच श्री गजानन महाराज संस्थान,…