बंद

इतर महत्वाचे अधिकारी

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

इतर महत्वाचे अधिकारी
परिचय चित्र नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी फॅक्स पत्ता
छायाचित्र उपलब्ध नाही मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी 07262-242309 मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालय बुलढाणा
छायाचित्र उपलब्ध नाही जिल्हा पोलीस अधीक्षक जिल्हा पोलीस अधीक्षक buldhanapolice[at]gov[dot]in 07262-242395 जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालय बुलढाणा
छायाचित्र उपलब्ध नाही जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जिल्हा व सत्र न्यायाधीश 07262-242310 जिल्हा व सत्र न्यायाधीश कार्यालय बुलढाणा
छायाचित्र उपलब्ध नाही जिल्हा सूचना विज्ञान अधिकारी जिल्हा सूचना विज्ञान अधिकारी mahbul[at]gov[dot]in 07262-243042 जिल्हा सूचना विज्ञान अधिकारी कार्यालय बुलढाणा
छायाचित्र उपलब्ध नाही जिल्हा आरोग्य अधिकारी जिल्हा आरोग्य अधिकारी 07262-242338 जिल्हा आरोग्य अधिकारी कार्यालय बुलढाणा
छायाचित्र उपलब्ध नाही जिल्हा शल्य चिकित्सक जिल्हा शल्य चिकित्सक 07262-242423 जिल्हा शल्य चिकित्सक बुलढाणा