बंद

इतर

Filter Document category wise

फिल्टर

इतर
शीर्षक दिनांक View / Download
बुलढाणा जिल्हा रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या अंमल बजावणी बाबत 01/03/2018 पहा (565 KB)
स्वातंत्र सैनिक यादी 01/03/2018 पहा (22 KB)
राज्य/राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या अनुज्ञप्ती संबंधी माहिती 01/03/2018 पहा (7 MB)
अनधिकृत धार्मिक स्थळाची माहिती (नियमित करणे) 01/03/2018 पहा (8 MB)
अनधिकृत धार्मिक स्थळाची माहिती (स्थलांतरीत करणे) 01/03/2018 पहा (2 MB)
अनधिकृत धार्मिक स्थळाची माहिती (निष्काषीत करणे) 01/03/2018 पहा (2 MB)
शासकीय सोयी सुविधाकरिता शपथपत्राऐवजी स्वघोषणापत्र व कागदपत्राच्या स्वयंसाक्षाकित प्रती स्विकारनेबाबत. 01/03/2018 पहा (3 MB)
बुलढाणा जिल्हयातील स्वातंत्र्य् सैनिक निवृत्तीवेतन मंजूर निवृत्तीवेतनधारकांची यादी 01/03/2018 पहा (9 MB)
बुलढाणा जिल्हयातील स्वातंत्र्य् सैनिक नामनिर्देशित पाल्यांची यादी व त्यांचे विषयी शासन निर्णयांची माहिती 01/03/2018 पहा (4 MB)