राजमाता जिजाऊ जन्मस्थळ

राजमाता जिजाऊ मुर्ती चे छायाचित्र, सिंदखेड राजा

राजमाता जिजाऊ मुर्ती, सिंदखेड राजा

राजमाता जिजाऊ जन्मस्थळ च्या प्रवेशाचे छायाचित्र, सिंदखेड राजा

राजमाता जिजाऊ जन्मस्थळ, सिंदखेड राजा

राजमाता जिजाऊ जन्मस्थळ, सिंदखेड राजा यांची प्रतिमा

राजमाता जिजाऊ राजवाडा, सिंदखेड राजा