बंद

सुधारित धान्य वितरण पद्धतीनुसार अन्नधान्य व इतर जीवनावश्यक वस्तुंची वाहतुक व गोदामस्तरावरील हाताळणूक करून त्या रास्तभाव दुकानात पोहोच करण्यासाठीचे कंत्राट निश्चित करण्याबाबत निविदा सुचना

सुधारित धान्य वितरण पद्धतीनुसार अन्नधान्य व इतर जीवनावश्यक वस्तुंची वाहतुक व गोदामस्तरावरील हाताळणूक करून त्या रास्तभाव दुकानात पोहोच करण्यासाठीचे कंत्राट निश्चित करण्याबाबत निविदा सुचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
सुधारित धान्य वितरण पद्धतीनुसार अन्नधान्य व इतर जीवनावश्यक वस्तुंची वाहतुक व गोदामस्तरावरील हाताळणूक करून त्या रास्तभाव दुकानात पोहोच करण्यासाठीचे कंत्राट निश्चित करण्याबाबत निविदा सुचना

सुधारित धान्य वितरण पद्धतीनुसार अन्नधान्य व इतर जीवनावश्यक वस्तुंची वाहतुक व गोदामस्तरावरील हाताळणूक करून त्या रास्तभाव दुकानात पोहोच करण्यासाठीचे कंत्राट निश्चित करण्याबाबत निविदा सुचना

07/09/2019 20/09/2019 पहा (9 MB)