बंद

अमरावती विभागातील सिंचन अनुशेषांतर्गत प्रकल्पाचे भूसंपादन शिघ्रगतीने पार पडण्यासाठी सेवा निवृत्त उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील नामिकासुची तयार करणेकरीता जाहिरात

अमरावती विभागातील सिंचन अनुशेषांतर्गत प्रकल्पाचे भूसंपादन शिघ्रगतीने पार पडण्यासाठी सेवा निवृत्त उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील नामिकासुची तयार करणेकरीता जाहिरात
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
अमरावती विभागातील सिंचन अनुशेषांतर्गत प्रकल्पाचे भूसंपादन शिघ्रगतीने पार पडण्यासाठी सेवा निवृत्त उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील नामिकासुची तयार करणेकरीता जाहिरात

अमरावती विभागातील सिंचन अनुशेषांतर्गत प्रकल्पाचे भूसंपादन शिघ्रगतीने पार पडण्यासाठी सेवा निवृत्त उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील नामिकासुची तयार करणेकरीता जाहिरात

07/09/2018 15/10/2018 पहा (2 MB)