बंद

अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघ विधानपरिषद निवडणूक – २०२३- मतदार नोंदणीबााबत

अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघ विधानपरिषद निवडणूक – २०२३- मतदार नोंदणीबााबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघ विधानपरिषद निवडणूक – २०२३- मतदार नोंदणीबााबत

अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघ मतदार नोंदणीबााबत

https://ceoelection.maharashtra.gov.in/gradute/

 

28/10/2022 28/04/2023 पहा (2 MB)