बंद

आगामी लोकसभा/विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ च्या अनुषंगाने संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी, निवडणूक निर्णय अधिकारी व नोडल अधिकारी आदेश देतील त्या ठिकाणी हमाल पुरवठा करणेसाठी अभिकर्त्यांकडून दरपत्रक मागविण्याबाबत.

आगामी लोकसभा/विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ च्या अनुषंगाने संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी, निवडणूक निर्णय अधिकारी व नोडल अधिकारी आदेश देतील त्या ठिकाणी हमाल पुरवठा करणेसाठी अभिकर्त्यांकडून दरपत्रक मागविण्याबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
आगामी लोकसभा/विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ च्या अनुषंगाने संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी, निवडणूक निर्णय अधिकारी व नोडल अधिकारी आदेश देतील त्या ठिकाणी हमाल पुरवठा करणेसाठी अभिकर्त्यांकडून दरपत्रक मागविण्याबाबत.

आगामी लोकसभा/विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ च्या अनुषंगाने संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी, निवडणूक निर्णय अधिकारी नोडल अधिकारी आदेश देतील त्या ठिकाणी 

हमाल पुरवठा करणेसाठी अभिकर्त्यांकडून दरपत्रक मागविण्याबाबत

13/02/2024 22/02/2024 पहा (1 MB)