बंद

आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत प्रधानमंत्री सुक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना (PMFME) केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत राज्य नोडल एजन्सीच्या वतीने जिल्हास्तरावर लाभार्थांना पाठपुरावा / हाताळणी सहाय्य देण्यासाठी संसाधन व्यक्तीची (Panel of Resource Person) नामिकासुची तयार करणेबाबत जाहिरात

आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत प्रधानमंत्री सुक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना (PMFME) केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत राज्य नोडल एजन्सीच्या वतीने जिल्हास्तरावर लाभार्थांना पाठपुरावा / हाताळणी सहाय्य देण्यासाठी संसाधन व्यक्तीची (Panel of Resource Person) नामिकासुची तयार करणेबाबत जाहिरात
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत प्रधानमंत्री सुक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना (PMFME) केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत राज्य नोडल एजन्सीच्या वतीने जिल्हास्तरावर लाभार्थांना पाठपुरावा / हाताळणी सहाय्य देण्यासाठी संसाधन व्यक्तीची (Panel of Resource Person) नामिकासुची तयार करणेबाबत जाहिरात

आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत प्रधानमंत्री सुक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना (PMFME) केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत राज्य नोडल एजन्सीच्या वतीने जिल्हास्तरावर लाभार्थांना पाठपुरावा / हाताळणी सहाय्य देण्यासाठी संसाधन व्यक्तीची (Panel of Resource Person) नामिकासुची तयार करणेबाबत जाहिरात

25/01/2021 01/02/2021 पहा (57 KB)