बंद

बुलढाणा जिल्ह्यातील सन 2022-2023 नवीन आपले सरकार सेवा केंद्राची दिव्यांग प्रवर्गाची पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी व जाहीरनामा

बुलढाणा जिल्ह्यातील सन 2022-2023 नवीन आपले सरकार सेवा केंद्राची दिव्यांग प्रवर्गाची पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी व जाहीरनामा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
बुलढाणा जिल्ह्यातील सन 2022-2023 नवीन आपले सरकार सेवा केंद्राची दिव्यांग प्रवर्गाची पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी व जाहीरनामा

बुलढाणा जिल्ह्यातील सन 2022-2023 नवीन आपले सरकार सेवा केंद्राची दिव्यांग प्रवर्गाची पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी व जाहीरनामा

19/01/2023 18/01/2024 पहा (6 MB)