बंद

ई-निविदा बुलढाणा जिल्ह्यातील पाणी टंचाई ग्रस्त ग्रामीण भागातील गावांमध्ये तसेच नगर पालिका क्षेत्रामध्ये आवश्यकतेनुसार खाजगी टॅंकरने पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणे

ई-निविदा बुलढाणा जिल्ह्यातील पाणी टंचाई ग्रस्त ग्रामीण भागातील गावांमध्ये तसेच नगर पालिका क्षेत्रामध्ये आवश्यकतेनुसार खाजगी टॅंकरने पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणे
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
ई-निविदा बुलढाणा जिल्ह्यातील पाणी टंचाई ग्रस्त ग्रामीण भागातील गावांमध्ये तसेच नगर पालिका क्षेत्रामध्ये आवश्यकतेनुसार खाजगी टॅंकरने पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणे

ई-निविदा बुलढाणा जिल्ह्यातील पाणी टंचाई ग्रस्त ग्रामीण भागातील गावांमध्ये तसेच नगर पालिका क्षेत्रामध्ये आवश्यकतेनुसार खाजगी टॅंकरने पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणे

07/04/2018 21/04/2018 पहा (2 MB)