बंद

उपविभागीय आघिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांच्या अधिपत्याखाली कंत्राटी पद्धतीने विविक्षित भूसंपादनाची कामे करण्यासाठी दि. 03/07/18 पर्यंत प्राप्त झालेल्या अर्जांमधील पात्र अर्जदारांची यादी

उपविभागीय आघिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांच्या अधिपत्याखाली कंत्राटी पद्धतीने विविक्षित भूसंपादनाची कामे करण्यासाठी दि. 03/07/18 पर्यंत प्राप्त झालेल्या अर्जांमधील पात्र अर्जदारांची यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
उपविभागीय आघिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांच्या अधिपत्याखाली कंत्राटी पद्धतीने विविक्षित भूसंपादनाची कामे करण्यासाठी दि. 03/07/18 पर्यंत प्राप्त झालेल्या अर्जांमधील पात्र अर्जदारांची यादी

उपविभागीय आघिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांच्या अधिपत्याखाली कंत्राटी पद्धतीने विविक्षित भूसंपादनाची कामे करण्यासाठी दि. 03/07/18 पर्यंत प्राप्त झालेल्या अर्जांमधील पात्र अर्जदारांची यादी

07/07/2018 16/07/2018 पहा (1 MB)