बंद

कंत्राटी डाटा एंट्री ओपरेटर 2018 -19 गुणवत्ता यादी मधिल 12 वी मध्ये 65% पेक्षा जास्त अणि 75% पेक्षा कमी गुण असलेल्या उमेदवारांची प्रात्याक्षित परीक्षा घेणे बाबतची यादी तसेच जाहीरनामा

कंत्राटी डाटा एंट्री ओपरेटर 2018 -19 गुणवत्ता यादी मधिल 12 वी मध्ये 65% पेक्षा जास्त अणि 75% पेक्षा कमी गुण असलेल्या उमेदवारांची प्रात्याक्षित परीक्षा घेणे बाबतची यादी तसेच जाहीरनामा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
कंत्राटी डाटा एंट्री ओपरेटर 2018 -19 गुणवत्ता यादी मधिल 12 वी मध्ये 65% पेक्षा जास्त अणि 75% पेक्षा कमी गुण असलेल्या उमेदवारांची प्रात्याक्षित परीक्षा घेणे बाबतची यादी तसेच जाहीरनामा

कंत्राटी डाटा एंट्री ओपरेटर 2018 -19 गुणवत्ता यादी मधिल 12 वी मध्ये 65% पेक्षा जास्त अणि 75% पेक्षा कमी गुण असलेल्या उमेदवारांची प्रात्याक्षित परीक्षा घेणे बाबतची यादी तसेच जाहीरनामा

27/07/2018 26/10/2018 पहा (8 MB)