बंद

कंत्राटी पदभरती(बुलढाणा जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पासाठी कंत्राटी तत्वावर सेवानिवृत्त वर्ग-२ अधिकारी कर्मचारी (भूसंपादन) नियुक्त करणेबाबत. 

कंत्राटी पदभरती(बुलढाणा जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पासाठी कंत्राटी तत्वावर सेवानिवृत्त वर्ग-२ अधिकारी कर्मचारी (भूसंपादन) नियुक्त करणेबाबत. 
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
कंत्राटी पदभरती(बुलढाणा जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पासाठी कंत्राटी तत्वावर सेवानिवृत्त वर्ग-२ अधिकारी कर्मचारी (भूसंपादन) नियुक्त करणेबाबत. 

कंत्राटी पदभरती(बुलढाणा जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पासाठी कंत्राटी तत्वावर सेवानिवृत्त वर्ग-२ अधिकारी कर्मचारी (भूसंपादन) नियुक्त करणेबाबत.

07/06/2024 20/06/2024 पहा (340 KB)