बंद

बुलढाणा जिल्ह्यातील कृषि निविष्ठा विक्रेते यांच्या करिता कृषि विस्तार सेवा पदविका (DAESI) अभ्यासक्रमाकरिता करावयाचे अर्ज

बुलढाणा जिल्ह्यातील कृषि निविष्ठा विक्रेते यांच्या करिता कृषि विस्तार सेवा पदविका (DAESI) अभ्यासक्रमाकरिता करावयाचे अर्ज
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
बुलढाणा जिल्ह्यातील कृषि निविष्ठा विक्रेते यांच्या करिता कृषि विस्तार सेवा पदविका (DAESI) अभ्यासक्रमाकरिता करावयाचे अर्ज

बुलढाणा जिल्ह्यातील कृषि निविष्ठा विक्रेते यांच्या करिता कृषि विस्तार सेवा पदविका (DAESI) अभ्यासक्रमाकरिता करावयाचे अर्ज

22/03/2021 26/03/2021 पहा (2 MB)