बंद

भारत सरकार देशभरात नागरिकांना 1921 या क्रमांकावरून कोविड संदर्भात मोबाइल फोनवर कॉल करून सर्वेक्षण करणार आहेत.

भारत सरकार देशभरात नागरिकांना 1921 या क्रमांकावरून कोविड संदर्भात मोबाइल फोनवर कॉल करून सर्वेक्षण करणार आहेत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भारत सरकार देशभरात नागरिकांना 1921 या क्रमांकावरून कोविड संदर्भात मोबाइल फोनवर कॉल करून सर्वेक्षण करणार आहेत.

भारत सरकार देशभरात नागरिकांना 1921 या क्रमांकावरून कोविड संदर्भात मोबाइल फोनवर कॉल करून सर्वेक्षण करणार आहेत.

22/04/2020 30/04/2020 पहा (92 KB)