बंद

कंत्राटी पद भरती सहायक विशेष कार्य अधिकारी व वरिष्ठ सहाय्य कार्यालय यांना निवड समिति द्वारे उमेदवारानां प्राप्त झालेल्या गुणांची यादी 

कंत्राटी पद भरती सहायक विशेष कार्य अधिकारी व वरिष्ठ सहाय्य कार्यालय यांना निवड समिति द्वारे उमेदवारानां प्राप्त झालेल्या गुणांची यादी 
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
कंत्राटी पद भरती सहायक विशेष कार्य अधिकारी व वरिष्ठ सहाय्य कार्यालय यांना निवड समिति द्वारे उमेदवारानां प्राप्त झालेल्या गुणांची यादी 

कंत्राटी पद भरती सहायक विशेष कार्य अधिकारी व वरिष्ठ सहाय्य कार्यालय यांना निवड समिति द्वारे उमेदवारानां प्राप्त झालेल्या गुणांची यादी

28/06/2024 31/07/2024 पहा (313 KB)