बंद

उपसा सिंचन योजना क्र.९ च्या टप्पा क्र.३ अ च्या वितरण कुंड व बंदिस्त नलिका वितरण प्राणलीच्या पंपगृहच्या बांधकामाची आवश्यक जमीन सरळ खरेदीद्वारे घेणेबाबत मौजे. घाटपुरी ता. खामगांव जि. बुलढाणा.   

उपसा सिंचन योजना क्र.९ च्या टप्पा क्र.३ अ च्या वितरण कुंड व बंदिस्त नलिका वितरण प्राणलीच्या पंपगृहच्या बांधकामाची आवश्यक जमीन सरळ खरेदीद्वारे घेणेबाबत मौजे. घाटपुरी ता. खामगांव जि. बुलढाणा.   
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
उपसा सिंचन योजना क्र.९ च्या टप्पा क्र.३ अ च्या वितरण कुंड व बंदिस्त नलिका वितरण प्राणलीच्या पंपगृहच्या बांधकामाची आवश्यक जमीन सरळ खरेदीद्वारे घेणेबाबत मौजे. घाटपुरी ता. खामगांव जि. बुलढाणा.   

उपसा सिंचन योजना क्र.९ च्या टप्पा क्र.३ अ च्या वितरण कुंड व बंदिस्त नलिका वितरण प्राणलीच्या पंपगृहच्या बांधकामाची आवश्यक जमीन सरळ खरेदीद्वारे घेणेबाबत मौजे. घाटपुरी ता. खामगांव जि. बुलढाणा.

29/05/2024 12/06/2024 पहा (426 KB)