बंद

चोंढी बृहत लघु पा.योजना ता. संग्रामपूर जि. बुलढाणा या प्रकल्पाच्या कामाकरिता खाजगी जमीन  सरळ खरेदीने संपादन करणेबाबत जाहीर नोटीस

चोंढी बृहत लघु पा.योजना ता. संग्रामपूर जि. बुलढाणा या प्रकल्पाच्या कामाकरिता खाजगी जमीन  सरळ खरेदीने संपादन करणेबाबत जाहीर नोटीस
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
चोंढी बृहत लघु पा.योजना ता. संग्रामपूर जि. बुलढाणा या प्रकल्पाच्या कामाकरिता खाजगी जमीन  सरळ खरेदीने संपादन करणेबाबत जाहीर नोटीस

चोंढी बृहत लघु पा.योजना ता. संग्रामपूर जि. बुलढाणा या प्रकल्पाच्या कामाकरिता खाजगी जमीन  सरळ खरेदीने संपादन करणेबाबत जाहीर नोटीस

20/01/2023 10/02/2023 पहा (584 KB)