बंद

जिगांव प्रकल्प भूसंपादन कामासाठी कंत्राटी अव्वल कारकूण पदासाठी दि. ०७/१०/२०१७ पर्यंत प्रारूप यादीवर कोणत्याही हरकती किंवा सूचना प्राप्त न झाल्यामुळे सदर पदासाठी मुलाखत पात्र उमेदवारांची यादी

जिगांव प्रकल्प भूसंपादन कामासाठी कंत्राटी अव्वल कारकूण पदासाठी दि. ०७/१०/२०१७ पर्यंत प्रारूप यादीवर कोणत्याही हरकती किंवा सूचना प्राप्त न झाल्यामुळे सदर पदासाठी मुलाखत पात्र उमेदवारांची यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जिगांव प्रकल्प भूसंपादन कामासाठी कंत्राटी अव्वल कारकूण पदासाठी दि. ०७/१०/२०१७ पर्यंत प्रारूप यादीवर कोणत्याही हरकती किंवा सूचना प्राप्त न झाल्यामुळे सदर पदासाठी मुलाखत पात्र उमेदवारांची यादी

जिगांव प्रकल्प भूसंपादन कामासाठी कंत्राटी अव्वल कारकूण पदासाठी दि. ०७/१०/२०१७ पर्यंत प्रारूप यादीवर कोणत्याही हरकती किंवा सूचना प्राप्त न झाल्यामुळे सदर पदासाठी मुलाखत पात्र उमेदवारांची यादी

01/03/2018 01/03/2019 पहा (2 MB)