बंद

जिगाव प्रकल्प अंतर्गत होणाऱ्या उपसा सिंचन योजना क्र 4 च्या वितरण कुंड व त्याचा पोहोच मार्गासाठी मौजे निरोड ता संग्रामपूर शिवारातील गट क्र. 158,159 मधिल 2.13 हे.आर जमिनीच्या सरळ खरेदी बाबत

जिगाव प्रकल्प अंतर्गत होणाऱ्या उपसा सिंचन योजना क्र 4 च्या वितरण कुंड व त्याचा पोहोच मार्गासाठी मौजे निरोड ता संग्रामपूर शिवारातील गट क्र. 158,159 मधिल 2.13 हे.आर जमिनीच्या सरळ खरेदी बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जिगाव प्रकल्प अंतर्गत होणाऱ्या उपसा सिंचन योजना क्र 4 च्या वितरण कुंड व त्याचा पोहोच मार्गासाठी मौजे निरोड ता संग्रामपूर शिवारातील गट क्र. 158,159 मधिल 2.13 हे.आर जमिनीच्या सरळ खरेदी बाबत

जिगाव प्रकल्प अंतर्गत होणाऱ्या उपसा सिंचन योजना क्र 4 च्या वितरण कुंड व त्याचा पोहोच मार्गासाठी मौजे निरोड ता संग्रामपूर शिवारातील गट क्र. 158,159 मधिल 2.13 हे.आर जमिनीच्या सरळ खरेदी बाबत

26/10/2020 09/11/2020 पहा (1 MB)