बंद

जिल्हा सामान्य रुग्णालय बुलढाणा येथे जिल्हा एड्स प्रतिबंध व नियंत्रण विभागा अंतर्गत रिक्त पद भरतीसाठी जाहिरात

जिल्हा सामान्य रुग्णालय बुलढाणा येथे जिल्हा एड्स प्रतिबंध व नियंत्रण विभागा अंतर्गत रिक्त पद भरतीसाठी जाहिरात
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जिल्हा सामान्य रुग्णालय बुलढाणा येथे जिल्हा एड्स प्रतिबंध व नियंत्रण विभागा अंतर्गत रिक्त पद भरतीसाठी जाहिरात

जिल्हा सामान्य रुग्णालय बुलढाणा येथे जिल्हा एड्स प्रतिबंध व नियंत्रण विभाग अंतर्गत रिक्त पद भरतीसाठी जाहिरात

20/08/2019 31/08/2019 पहा (3 MB)