बंद

जिल्हा सामान्य रुग्णालय बुलढाणा येथे महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्था अंतर्गत एआरटी सेंटर मध्ये वैद्यकीय अधिकारी पदाच्या थेट मुलाखतीबाबत

जिल्हा सामान्य रुग्णालय बुलढाणा येथे महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्था अंतर्गत एआरटी सेंटर मध्ये वैद्यकीय अधिकारी पदाच्या थेट मुलाखतीबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जिल्हा सामान्य रुग्णालय बुलढाणा येथे महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्था अंतर्गत एआरटी सेंटर मध्ये वैद्यकीय अधिकारी पदाच्या थेट मुलाखतीबाबत

जिल्हा सामान्य रुग्णालय बुलढाणा येथे महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्था अंतर्गत एआरटी सेंटर मध्ये वैद्यकीय अधिकारी पदाच्या थेट मुलाखतीबाबत

03/12/2019 09/12/2019 पहा (474 KB)