बंद

जिल्ह्यातील शासकीय धान्य गोदामातील शिल्लक बारदान्याची विल्हेवाट लावण्याबाबत ई-निविदा

जिल्ह्यातील शासकीय धान्य गोदामातील शिल्लक बारदान्याची विल्हेवाट लावण्याबाबत ई-निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जिल्ह्यातील शासकीय धान्य गोदामातील शिल्लक बारदान्याची विल्हेवाट लावण्याबाबत ई-निविदा

जिल्ह्यातील शासकीय धान्य गोदामातील शिल्लक बारदान्याची विल्हेवाट लावण्याबाबत ई-निविदा

16/10/2018 30/10/2018 पहा (676 KB)