बंद

जिगांव प्रकल्प अंतर्गत बाधीत होणारे मौजे गोळेगांव खुर्द च्या पुनर्वसनाकरीता मौजे टाकळी खासा येथील संपादीत होणाऱ्या खाजगी शेतजमिनीच्या सरळ खरेदीसाठीचा जाहीरनामा

जिगांव प्रकल्प अंतर्गत बाधीत होणारे मौजे गोळेगांव खुर्द च्या पुनर्वसनाकरीता मौजे टाकळी खासा येथील संपादीत होणाऱ्या खाजगी शेतजमिनीच्या सरळ खरेदीसाठीचा जाहीरनामा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जिगांव प्रकल्प अंतर्गत बाधीत होणारे मौजे गोळेगांव खुर्द च्या पुनर्वसनाकरीता मौजे टाकळी खासा येथील संपादीत होणाऱ्या खाजगी शेतजमिनीच्या सरळ खरेदीसाठीचा जाहीरनामा

जिगांव प्रकल्प अंतर्गत बाधीत होणारे मौजे गोळेगांव खुर्द च्या पुनर्वसनाकरीता मौजे टाकळी खासा येथील संपादीत होणाऱ्या खाजगी शेतजमिनीच्या सरळ खरेदीसाठीचा जाहीरनामा

08/07/2020 08/08/2020 पहा (1 MB)