बंद

तलाठी सरळसेवा भरती -२०२३ बुलढाणा मधील निवड यादीतील उमेदवारांचे मुळ कागदपत्र तपासणी दि. 31/01/2024 व 01/02/2024 रोजी ची प्रसिद्धीपत्रक 

तलाठी सरळसेवा भरती -२०२३ बुलढाणा मधील निवड यादीतील उमेदवारांचे मुळ कागदपत्र तपासणी दि. 31/01/2024 व 01/02/2024 रोजी ची प्रसिद्धीपत्रक 
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
तलाठी सरळसेवा भरती -२०२३ बुलढाणा मधील निवड यादीतील उमेदवारांचे मुळ कागदपत्र तपासणी दि. 31/01/2024 व 01/02/2024 रोजी ची प्रसिद्धीपत्रक 

तलाठी सरळसेवा भरती -२०२३ बुलढाणा मधील निवड यादीतील उमेदवारांचे मुळ कागदपत्र तपासणी दि. 31/01/2024 व 01/02/2024 रोजी ची प्रसिद्धीपत्रक

28/01/2024 29/02/2024 पहा (220 KB)