बंद

तलाठी सरळसेवा भरती -२०२३ बुलढाणा मधील प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांनी TCS कंपनी मार्फत ओळख तपासणी साठी दि.23/02/२०२४ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय बुलढाणा येथे उपस्थित राहणेबाबत    

तलाठी सरळसेवा भरती -२०२३ बुलढाणा मधील प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांनी TCS कंपनी मार्फत ओळख तपासणी साठी दि.23/02/२०२४ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय बुलढाणा येथे उपस्थित राहणेबाबत    
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
तलाठी सरळसेवा भरती -२०२३ बुलढाणा मधील प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांनी TCS कंपनी मार्फत ओळख तपासणी साठी दि.23/02/२०२४ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय बुलढाणा येथे उपस्थित राहणेबाबत    

तलाठी सरळसेवा भरती -२०२३ बुलढाणा मधील प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांनी TCS कंपनी मार्फत ओळख तपासणी साठी दि.23/02/२०२४ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय बुलढाणा येथे उपस्थित राहणेबाबत    

16/02/2024 25/02/2024 पहा (673 KB)