बंद

मौजे तिवडी अजमपुर ता. जळगांव जामोद जि. बुलढाणा च्या पुनर्वसनाकरीता मौजे पिंपळगाव काळे येथील खाजगी जमिनीचा सरळ खरेदी प्रस्ताव

मौजे तिवडी अजमपुर ता. जळगांव जामोद जि. बुलढाणा च्या पुनर्वसनाकरीता मौजे पिंपळगाव काळे येथील खाजगी जमिनीचा सरळ खरेदी प्रस्ताव
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
मौजे तिवडी अजमपुर ता. जळगांव जामोद जि. बुलढाणा च्या पुनर्वसनाकरीता मौजे पिंपळगाव काळे येथील खाजगी जमिनीचा सरळ खरेदी प्रस्ताव

मौजे तिवडी अजमपुर ता. जळगांव जामोद जि. बुलढाणा च्या पुनर्वसनाकरीता मौजे पिंपळगाव काळे येथील खाजगी जमिनीचा सरळ खरेदी प्रस्ताव

04/05/2019 17/05/2019 पहा (2 MB)