बंद

अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघ विधानपरिषद निवडणूक  2023- मतदार याद्या छपाई करिता दरपत्रक मागवण्या बाबत

अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघ विधानपरिषद निवडणूक  2023- मतदार याद्या छपाई करिता दरपत्रक मागवण्या बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघ विधानपरिषद निवडणूक  2023- मतदार याद्या छपाई करिता दरपत्रक मागवण्या बाबत

अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघ विधानपरिषद निवडणूक  2023- मतदार याद्या छपाई करिता दरपत्रक मागवण्याबाबत

15/11/2022 22/11/2022 पहा (992 KB)