बंद

जिगांव प्रकल्प अंतर्गत बाधीत होणाऱ्या मौजे दादगांव ता. नांदुरा च्या पुनर्वसनाकरीता मौजे निमगांव येथील 31.41 हे.आर जमिनीच्या सरळ खरेदी पद्धतीने भूसंपादनाकरिता जाहीर नोटीस

जिगांव प्रकल्प अंतर्गत बाधीत होणाऱ्या मौजे दादगांव ता. नांदुरा च्या पुनर्वसनाकरीता मौजे निमगांव येथील 31.41 हे.आर जमिनीच्या सरळ खरेदी पद्धतीने भूसंपादनाकरिता जाहीर नोटीस
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जिगांव प्रकल्प अंतर्गत बाधीत होणाऱ्या मौजे दादगांव ता. नांदुरा च्या पुनर्वसनाकरीता मौजे निमगांव येथील 31.41 हे.आर जमिनीच्या सरळ खरेदी पद्धतीने भूसंपादनाकरिता जाहीर नोटीस

जिगांव प्रकल्प अंतर्गत बाधीत होणाऱ्या मौजे दादगांव ता. नांदुरा च्या पुनर्वसनाकरीता मौजे निमगांव येथील 31.41 हे.आर जमिनीच्या सरळ खरेदी पद्धतीने भूसंपादनाकरिता जाहीर नोटीस

08/07/2020 20/07/2020 पहा (2 MB)