बंद

नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प अंतर्गत मृद व जलसंधारण उपचारांची सविस्तर अंदाजपत्रके तयार करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर तांत्रिक चमू तयार करणे करीता स्वारस्याची अभिव्यक्ती मागविण्यात बाबतची जाहिरात

नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प अंतर्गत मृद व जलसंधारण उपचारांची सविस्तर अंदाजपत्रके तयार करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर तांत्रिक चमू तयार करणे करीता स्वारस्याची अभिव्यक्ती मागविण्यात बाबतची जाहिरात
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प अंतर्गत मृद व जलसंधारण उपचारांची सविस्तर अंदाजपत्रके तयार करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर तांत्रिक चमू तयार करणे करीता स्वारस्याची अभिव्यक्ती मागविण्यात बाबतची जाहिरात

नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प अंतर्गत मृद व जलसंधारण उपचारांची सविस्तर अंदाजपत्रके तयार करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर तांत्रिक चमू तयार करणे करीता स्वारस्याची अभिव्यक्ती मागविण्यात बाबतची जाहिरात

12/09/2019 26/09/2019 पहा (2 MB)