बंद

निवडणुक विभागाकरिता कंत्राटी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पदाकरीता प्रात्यक्षीक परीक्षा ची जाहिरात व अर्जाचा नमुना

निवडणुक विभागाकरिता कंत्राटी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पदाकरीता प्रात्यक्षीक परीक्षा ची जाहिरात व अर्जाचा नमुना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
निवडणुक विभागाकरिता कंत्राटी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पदाकरीता प्रात्यक्षीक परीक्षा ची जाहिरात व अर्जाचा नमुना

निवडणुक विभागाकरिता कंत्राटी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पदाकरीता प्रात्यक्षीक परीक्षा ची जाहिरात व अर्जाचा नमुना

31/03/2018 30/09/2018 पहा (1 MB)