बंद

बुलढाणा जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना अंतर्गत घेण्यात आलेल्या कौशल्य चाचणी मध्ये पात्र अपात्र यादी

बुलढाणा जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना अंतर्गत घेण्यात आलेल्या कौशल्य चाचणी मध्ये पात्र अपात्र यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
बुलढाणा जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना अंतर्गत घेण्यात आलेल्या कौशल्य चाचणी मध्ये पात्र अपात्र यादी

बुलढाणा जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना अंतर्गत घेण्यात आलेल्या कौशल्य चाचणी मध्ये पात्र अपात्र यादी

09/03/2023 23/03/2023 पहा (635 KB)