बंद

जिगाव प्रकल्पा अंतर्गत मौजे दादुलगाव च्या पुनर्वसनासाठी मौ.पिंपळगाव काळे ता.जळगाव जामोद जि. बुलढाणा येथील 20.38 हे.आर जमीन सरळ खरेदीचा जाहीरनामा

जिगाव प्रकल्पा अंतर्गत मौजे दादुलगाव च्या पुनर्वसनासाठी मौ.पिंपळगाव काळे ता.जळगाव जामोद जि. बुलढाणा येथील 20.38 हे.आर जमीन सरळ खरेदीचा जाहीरनामा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जिगाव प्रकल्पा अंतर्गत मौजे दादुलगाव च्या पुनर्वसनासाठी मौ.पिंपळगाव काळे ता.जळगाव जामोद जि. बुलढाणा येथील 20.38 हे.आर जमीन सरळ खरेदीचा जाहीरनामा

जिगाव प्रकल्पा अंतर्गत मौजे दादुलगाव च्या पुनर्वसनासाठी मौ.पिंपळगाव काळे ता.जळगाव जामोद जि. बुलढाणा येथील 20.38 हे.आर जमीन सरळ खरेदीचा जाहीरनामा

15/12/2021 14/06/2022 पहा (1 MB)