बंद

जिल्हाधिकारी कार्यालय बुलढाणा महसूल विभागाची अनुकंपा धारक उमेदवाराची दिनाक 01 जानेवारी 2023 रोजीची प्रारूप जेष्ठता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय बुलढाणा महसूल विभागाची अनुकंपा धारक उमेदवाराची दिनाक 01 जानेवारी 2023 रोजीची प्रारूप जेष्ठता यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जिल्हाधिकारी कार्यालय बुलढाणा महसूल विभागाची अनुकंपा धारक उमेदवाराची दिनाक 01 जानेवारी 2023 रोजीची प्रारूप जेष्ठता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय बुलढाणा महसूल विभागाची अनुकंपा धारक उमेदवाराची दिनाक 01 जानेवारी 2023 रोजीची प्रारूप जेष्ठता यादी

24/01/2023 09/02/2023 पहा (3 MB)