बंद

बुलढाणा जिल्ह्यातील पाणी टंचाईग्रस्त ग्रामीण भागातील तसेच नगर पालिका क्षेत्रामध्ये आवश्यकतेनुसार खाजगी टँकरने पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्याबाबतची ई-निविदा

बुलढाणा जिल्ह्यातील पाणी टंचाईग्रस्त ग्रामीण भागातील तसेच नगर पालिका क्षेत्रामध्ये आवश्यकतेनुसार खाजगी टँकरने पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्याबाबतची ई-निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
बुलढाणा जिल्ह्यातील पाणी टंचाईग्रस्त ग्रामीण भागातील तसेच नगर पालिका क्षेत्रामध्ये आवश्यकतेनुसार खाजगी टँकरने पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्याबाबतची ई-निविदा

बुलढाणा जिल्ह्यातील पाणी टंचाईग्रस्त ग्रामीण भागातील तसेच नगर पालिका क्षेत्रामध्ये आवश्यकतेनुसार खाजगी टँकरने पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्याबाबतची ई-निविदा

27/04/2018 08/05/2018 पहा (278 KB)